სარეკლამო გვერდი TESTEBI.GA
ინფორმაცია

სარეკლამო ადგილები და ფასები

გააკეთეთ სწორი არჩევანი.

ჩვენს საიტს ყოველ დღურად სტუმრობს 1000-ამდე ადამიანი აქედან 900-ამდე ქართველია და 100-ამდე ყოველდღე როგორც ავტორიზირებული მომხმარებლები ისე შემოდიან თუ თქვენ დაწვრილებით გაინტერესებთ სტატისტიკა გადაავლეთ ჩვენს მთვლელებს თვალი

TOP.GE მთვლელი დარწმუნდით? მაშინ აღარ გადაოთ რეკლამის შეკვეთა.

გაითვალისწინეთ

1. მინიმალური სარეკლამო ვადაა 3 დღე

2. აუცილებელია წინასწარი გადახდა

3. საფასურის გადახდა ხდება Emoney სისტემით

4. აევე არ მიიღება რომელიმე ბლოკში გარდა Body-სა სკრიპტით რეკლამირება